انیمیشن و بازی در خدمت ریاضی دوم

بازی جذاب برای جمع اعداد یک رقمی.........................

 بازی جذاب برای جمع اعداد دورقمی..........................

 تمرینی برای یادگیری جمع اعداد برروی بردار................

 یادگیری جمع اعداد دورقمی (بدون انتقال)..................

تمرینی جذاب برای یادگیری ساعت...........................

 مقایسه ساعت دیجیتال وعقربه ای ..........................

 یادگیری جمع اعداد دو رقمی(با انتقال).....................

تمرینی برای یادگیری اندازه گیری............................

 

/ 0 نظر / 6 بازدید