نمرات نوبت دوم مطالعات اجتماعی کلاس ششم ابن سینا

        نمرات نوبت دوم مطالعات اجتماعی       آرش آبگون خیلی خوب یاسین آزاد بخت2  خوب محمد امیراسمعیلی3 خیلی خوب ایلیا بگیان4 خیلی خوب امیر رضا بهرامی نژاد5 خیلی خوب مهدی جامعه شورانی6 خیلی خوب پارسا جعفری7 خیلی خوب سیاوش جمشیدی8 خیلی خوب سوشیانت جمشیدی9 خیلی خوب نوید چواری10 خیلی خوب آرین راد مهر11 خیلی خوب امیر حسین رحمتی پور12 خیلی خوب حسین رحیمیان13  خوب محمد مبین سهرابی14 خیلی خوب امیر حسین عطاری15  خوب محمد عیوتی16 خیلی خوب سروش فاضلی17 خیلی خوب آرین فتحیان18 خیلی خوب حسن فلاحی19 خیلی خوب علی قربانی20 نیازبه تلاش بیشتر محمد مهدی قدمی21 خیلی خوب امیر حسین یوسفند. خیلی خوب مبین محمدی فر23 خیلی خوب یاسین محمدی فر24 خیلی خوب محمد مهدی مسافری25  خوب امیر حسین مراد پور26 خیلی خوب علی نوروزی27  خوب محمد مهدی نوروزی28 خیلی خوب    

 

/ 0 نظر / 25 بازدید