بازخورد ماهانه کلاس ششم دبستان غیر انتفاعی ابن سینا سال 1394-1393

1آرش آبگون یاسین آزاد بخت2 محمد امیراسمعیلی3 ایلیا بگیان4 امیر رضا بهرامی نژاد5 مهدی جامعه شورانی6 پارسا جعفری7 سیاوش جمشیدی8 سوشیانت جمشیدی9 نوید چواری10 آرین راد مهر11 امیر حسین رحمتی پور12 حسین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید

باز خورد ماهانه کلاس ششم 94-93

1آرش آبگون یاسین آزاد بخت2 محمد امین اسمعیلی3 ایلیا بگیان4 امیر رضا بهرامی نژاد5 مهدی جامعه شورانی6 پارسا جعفری7 سیاوش جمشیدی8 سوشیانت جمشیدی9 نوید چواری10 آرین راد مهر11 امیر حسین رحمتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

نمونه پیشنهادی طرح درس برای استفاده همکاران گرامی ارائه شده است.

نمونه پیشنهادی طرح درس برای استفاده همکاران گرامی ارائه شده است.   فرم خام طرح درس (ورد) فرم خام طرح درس                 باسمه تعالی در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
11 پست
بهمن 93
19 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
41 پست
آبان 93
43 پست
مهر 93
11 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
22 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
27 پست
تیر 92
33 پست
خرداد 92
21 پست
اسفند 91
62 پست
بهمن 91
76 پست
دی 91
78 پست
آذر 91
49 پست
آبان 91
35 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
علوم_ششم
17 پست
ریاضی_ششم
13 پست
فارسی_ششم
31 پست
دلفان
2 پست
سال_هفتم
1 پست
ششم
3 پست
کلاس_ششم
1 پست
کلاس_سوم
1 پست
روز_پدر
1 پست
ریاضی
24 پست
قران_ششم
2 پست
هنر_ششم
2 پست
احتمال
1 پست
انیمیشن
1 پست
دهخدا
1 پست
لغت_نامه
1 پست
اصطکاک
1 پست
_اصطکاک
1 پست
_علوم
1 پست
ی
1 پست
دانه_نی
1 پست
google
1 پست
تسلیت
1 پست
نورآباد
1 پست
نیرو
1 پست
شعر
2 پست
تمرین
1 پست
عددپی
1 پست
بازیافت
1 پست
معما
1 پست
درس_آزاد
1 پست
لرستان
1 پست
ضریع
1 پست