در لینک زیر،میکروسکوپ و انواع آن مربوط به علوم ششم درس 10 (خیلی کوچک،خیلی بزرگ)

              

در لینک زیر،میکروسکوپ و انواع آن مربوط به

علوم ششم درس 10 (خیلی کوچک،خیلی بزرگ) قرار داده شده است 

جهت دریافت شکل PDF زیر را کلیک نمائید.


/ 0 نظر / 79 بازدید