اسامی قبول شدگان آزمون نمونه دولتی سال 1393/1394دبستان غیر انتفاعی ابن سینا نورا

اسامی قبول شدگان آزمون نمونه دولتی سال 1393/1394دبستان غیر انتفاعی ابن سینا نوراباد

به خانواده محترمشان وهمکاران گرامی تبریک

می گوییم

آرش آبگون  

ایلیا بگیان

امیر رضا بهرامی نژاد

پارسا جعفری

سیاوش جمشیدی

نوید چواری

امیر حسین رحمتی پور

حسین رحیمیان

محمد مبین سهرابی

محمد عیوتی

سروش فاضلی

آرین فتحیان

محمد مهدی قدمی

مبین محمدی فر

یاسین محمدی فر

امیر حسین مراد پور

محمد مهدی نوروزی

 امیر حسین یوسف وند


/ 0 نظر / 153 بازدید