بلاغ دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان های دوره ی اوّل متوسطه و پایه ی دّوم رشته ی

بلاغ دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان های دوره ی اوّل متوسطه و پایه ی دّوم رشته ی ادبیات و علوم انسانی دبیرستان های دوره ی دوّم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95-1394 به ادارات کل آموزش و پرورش استان هامشاهده و چاپ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (متوسطه اول) سال تحصیلی 95-1394دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان های دوره ی اوّل متوسطه و پایه ی دّوم رشته ی ادبیات و علوم انسانی دبیرستان های دوره ی دوّم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95-1394 ­­­، که در اجرای بند 4 مصوبه مورخ 8/5/1381هیأت امنای محترم سمپاد و مصوبۀ جلسۀ شمارۀ 635 مورخ 30/2/1378 شورای عالی آموزش و پرورش، توسط مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با همکاری مرکز سنجش آموزش و پرورش و دیگرحوزه های مرتبط ستادی تهیه شده است، جهت اجرا به استان ها ارسال گردید.

 بر اساس این دستورالعمل ، در هر استان ستادی تحت عنوان "ستاد برگزاری آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و رشتۀ ادبیات و علوم انسانی پایۀ دوّم دبیرستان‌های دورۀ دوّم استعدادهای درخشان" تشکیل می گرددکه وظیفۀ برنامه‌ریزی و اجرای کلیۀ مراحل آزمون (اطّلاع‌رسانی، ثبت نام، حوزه‌بندی، چاپ و توزیع دفترچۀ سؤالات ، صدور پاسخ‌نامه و کارت ورود به جلسه، برگزاری آزمون، جمع‌آوری دفترچۀ سؤالات و تصحیح پاسخ‌نامه‌ها، اعلام نتیجه پس از صدور مجوّز مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، رسیدگی و پاسخ‌گویی به اعتراضات)، را بر عهده خواهد داشت. لازم به ذکراست، طرّاحی سؤال آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان به صورت هماهنگ کشوری، در مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان انجام می شود .

 

تاریخ و جزئیات ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95-1394بر اساس دستور العمل ابلاغی به استان ها، ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایۀ هفتم مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورّخ25/11/1393 تا تاریخ07/12/1393 انجام خواهد شد.  آزمون ورودی پایۀ هفتم دبیرستان‌های دورۀ اوّل استعدادهای درخشان، رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورّخ 25/02/1394 در سراسر کشور به صورت هم‌زمان برگزار می شود .

ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی رشتۀ ادبیّات و علوم انسانی (پایۀ دوّم دورۀ دوّم متوسّطه) مدارس استعدادهای درخشان نیز، از روز شنبه مورّخ 02/03/1394 تا تاریخ 21/03/1394 انجام خواهد شد. اینآزمون،رأس ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه مورّخ 01/05/1394 در سراسر کشور به صورت هم‌زمان برگزار می‌شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید