نمرات نوبت دوم فاررسی کلاس ششم ابن سیتا

  • نمرات نوبت دوم فاررسی

   آرش آبگون

   یاآسین آزاد بخت2

   محمد امیراسمعیلی3

   ایلیا بگیان4

   امیر رضا بهرامی نژاد5

   مهدی جامعه شورانی6

   پارسا جعفری7

   سیاوش جمشیدی8

   سوشیانت جمشیدی9

   نوید چواری10

   آرین راد مهر11

   امیر حسین رحمتی پور12

   حسین رحیمیان13

   محمد مبین سهرابی14

   امیر حسین عطاری15

   محمد عیوتی16

   سروش فاضلی17

   آرین فتحیان18

   حسن فلاحی19

   علی قربانی20

   محمد مهدی قدمی21

   امیر حسین یوسفند.

   مبین محمدی فر23

   یاسین محمدی فر24

   محمد مهدی مسافری25

   امیر حسین مراد پور26

   علی نوروزی27

   محمد مهدی نوروزی28

خیلی خوب

خوب

خیلی خوب

خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خوب

خوب

خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خوب

خوب

خیلی خوب

خوب

خیلی خوب

قابل قبول

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خوب

خیلی خوب

/ 0 نظر / 91 بازدید