دبستان غیرانتفاعی ابن سینا مقام سوم

دبستان شهید نظری مقام اول

تیم فوتسال دبستان شهیدنظری قهرمان آموزشگاههای دوره ابتدایی دلفان شد

تیم فوتسال دبستان شهیدنظری به مقام نخست مسابقات قهرمانی آموزشگاههای دوره ابتدایی شهرستان دلفان دست یافت .وتیم نور هدایت دوم وتیم مدرسه غیر انتفاعی ابن سینا سوم شد

 

دبستان نورهدایت

 

 

دبستان غیرانتفاعی ابن سینا مقام سوم

/ 0 نظر / 162 بازدید