کلاس ششم دلفان
ششمی ها 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

ساخت های زبان فارسی:

1)ساخت آوایی زبان فارسی : به نشانه های گفتاری زبان فارسی(آواهایاصداها)درقالب(صامت ومصوت)وترکیب آن هامی پردازد مثال: ا‌‌َمین ← اَ+ مـ + یـ + ن

2)ساخت صرفی : به اشتقاق واژه هاازنظر(وندها،ریشه ها(بن ها)،شناسه ها،علائم چندم شخص و... می پردازد)                                               مثال:می رَوَد←  می+ رو + _َ د3)ساخت نحوی (جمله) : باتوجه به روابط هم نشینی کلمات به نحوه ی چینش واژه هاوعبارات دریک جمله درقالب دوگروه اصلی(گروه اسمی-گروه فعلی)می پردازدمثال :

دانش آموزان کلاس دوم   به کلاس   وارد شدند.                          

          گروه اسمی                      گروه فعلی   

4)ساخت متنی : به روابط معینی که بین جملات متوالی وجودداشته وتشکیل یک متن دارای پیام معینی رامی دهند می پردازد. مثال : برای این که درکنکورموفق شوی ، بایددرس بخوانی،تلاش کنی وامیدواربه لطف خدا باشی.

5) ساخت فراتر ازجمله(متن):روابط معینی که بین جملات متوالی وجود دارد ، و تشکیل متن دارای پیام معینی را می دهد.

6)ساخت معنایی :

الف ) روابط مفهومی واژگانی :

 * هم معنایی یاترادف معنایی.         مثل : خوب- نیک

 * تضادمعنایی.                               مثل : روز- شب

 * همنامی(تشابه) .                          مثل: - شیر(درمعانی مختلف)- خوار،خار  - صواب،ثواب

 * چندمعنایی: در زبان فارسی واژه هایی وجود دارند که بیش از یک معنا را القاء می کنند مثل: »جفت» که در معانی مختلف : دو عدد – دو چیز معادل هم – زن و شوهر – همنشین و ... بکاربرده می شود.

* شمول معنایی (روابط مفهومی)  : که بعضی از کلمات در قالب یک مفهوم کلی قرار می گیرند . مثلا :کلمات « برف ، سرما ، پالتو ، پوتین ، یخ  » در قالب مفهوم کلی « زمستان » قرار دارد .

نکته: توجه به روابط مفهومی فوق می توانددرگسترش واژگان فراگیران نقش مهمی داشته باشد.

ب)روابط مفهومی جمله ای:

 * تأویل معنایی:بیان یک مفهوم به وسیله ی دویاچندجمله ی متفاوت .

مثال:    1) احمد پسر محمود است. 2) محمود پدر احمداست. 3) محمود و احمد پدروپسرهستند.

 * تضمّن:برقراری شمول معنایی بین جمله ها.

مثال: جمله ی«زهرادانش آموزدبستان« مادر»درالمپیادریاضی کلاس پنجم رتبه ی اوّل درشهرستان تایبادراکسب نمود» مفاهیم جمله های زیررادربرمی گیرد.

- زهرادانش آموزکلاس پنجم است.

-زهرادردبستان «مادر»درس می خواند.

-زهرادرالمپیادریاضی شرکت نموده است و...

* انکار : اگربین دوجمله تضادمفهومی وجودداشته باشد ، به رابطه بین آنها«انکار»می گویند. یعنی مفهوم جمله ای مفهوم جمله ی دیگررامنکرشود.مثال : مادرخواب است- مادر بیداراست.

 

 

گزار از گزاردن به معنی «انجام دادن،ادا کردن و به جای آوردن است مثل خدمتگزار، نماز گزار و...

گذار از گذاردن به معنی «نهادن و قرار دادن »، است مثل قانون گذار ،بنیان گذار و....

[ ۱۳٩۱/٩/۱۸ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین خزایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام به بازدیدکنندگان - این وبلاگ می کوشد تا مطالب تازه وجدیدی را در اختیار دانش آموزان -اولیا -پرسنل مدرسه وتمامی بازدیدکنندگان قرار دهد
موضوعات وب
RSS Feed

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
<CENTER>مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت