کلاس ششم دلفان
ششمی ها 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان


 

 

سری اول (5 نمونه)           دانلود

 

 

سری دوم (10 نمونه )        دانلود


 

از مقوله های مهمی است که با روح و جان انسان پیوند دارد و زبان دل است :
........هنر
علم
اجتماع
سیاست

۳

نوجوان با دست یافتن به رشد ........... قدرت تفکر در مسائل و موضوعات اساسی زندگی خود را پیدا می کند
فکری
معنوی
روحی
جسمی

۴

پس از خوارج کدام گروه ها بزرگترین ضربه را به پیکر اسلام وارد کردند ؟
اهل حدیث
اخباری گری
گزینه الف و ب صحیح است

اهل شافعی

۵

کدامیک جزء اهداف کلی احیاگری از منظر استاد مطهری نیست ؟
از میان برداشتن سنت های اصیل و نخستین اسلام
اصلاح و تحول اساسی در اوضاع زندگی مردم
تحول اساسی در نظام مدنی و اجتماعی
اصلاح و تحول بنیادین در اوضاع زندگی مردم

۶

  اگر سنگر اصلاحات را ...................اشغال کنند موجودیت اسلام و روحانیت به خطر می افتد .
اصلاح طلبان
اصلاح طلبانی که علاقه به دیانت ندارند
روحانیون
عالمان دینی

۷

از منظر استاد مطهری یک نهضت، کدام ویژگی را در طرح ها نباید داشته باشد ؟
روشن بودن
خالی بودن از ابهام
داشتن کمی ابهام
مورد قبول رهبران

۸

کدام بخش از دین است که داعیه دخالت در زندگی اجتماعی انسان ها را دارد ؟
احکام
فقه
جهاد
هیچکدام

۹

از روشنفکران معاصر ایرانی که به مدرنیته نگاهی انتقادی داشت، کدام است ؟
دکتر شریعتی
استاد مطهری
شهید باهنر
امام خمینی

۱۰

مکتب اخباری گری در سنت شیعی به وسیله چه کسی پا به عرصه وجود گذاشت ؟
وحید بهبهانی
ملا امین استر آبادی
شیخ مرتضی انصاری
سید جمال الدین اسد آبادی

۱۱

شخصیت نیروی کارآمد در امر تعلیم و تربیت باید چگونه باشد ؟
شخصیت جدی
داشتن مقداری اطلاعات
شخصیت شوخ            
شخصیت نافذ

۱۲

رابطه کلامی مربی باعث شکل گیری کدامیک از این روابط بین دانش آموزان و مربی نمی شود ؟
شاگرد جنبه درونی خودش را آشکار می سازد
موانع و حجاب بین آن ها برداشته می شود
نمی تواند مسائل خود را با مربی در میان بگذارد
از انتظارات مربی آگاه می شود

۱۳

بنیان گذار کلام جدید اسلامی چه کسی است ؟
اقبال لاهوری
استاد مطهری
عالمان دینی
امام خمینی

۱۴

استاد مطهری ابزار .......... را برای گشودن گره های نوین به کار می گرفت
فلسفه
دین
اخلاق
اجتماع

۱۵

مهم ترین نهادی که مراحل شکل گیری افکار و اندیشه های دینی در آن صورت می گیرد کدام است ؟
مدرسه
جامعه
خانواده
جمع دوستان و همکلاسان

۱۶

دانشمندان دوره نوجوانی را دوره شکل گیری چه عاملی می دانند ؟
اعتقادات
عوامل ظاهری
عوامل جسمی
عوامل روحی

۱۷

طبق نظر اقبال لاهوری منبع نخستین فقه اسلامی چیست ؟
قرآن
نهج البلاغه
صحیفه سجادیه
تفسیر قرآن

۱۸

اهل ............... مخالف بحث عقلی در مسائل اصولی اسلامی و آن را بدعت و حرام می دانستند.
حدیث
تشیع
وهابی گری
حنبلی ها

۱۹

اولین و اساسی­ترین شرط برای مربی چیست ؟
دیگران را خوب تربیت کند
ابتدا باید خود ساخته باشد
ابتدا خود دین گرا باشد
همه موارد

۲۰

بخش عمده ای از کارکرد تربیت در کدام دسته از رفتارهای تربیتی شکل می گیرد ؟
نصیحت
تکرار
غیر کلامی
کلامی

گروه دوم سوالات:

 

 

 

چه کسی باید

جلوی تجدد گرایی افراطی را در نهضت بگیرد ؟
پیروان نهضت
رهبری نهضت
با عقل گرایی
با دین داری

۲

عمده ترین مسئله و مهمترین مهارت هنگام تدریس چه چیز است ؟
برقراری رابطه صحیح میان معلم و دانش آموزان
برقراری رابطه صحیح میان همکلاسان
برقراری رابطه صحیح میان معلم و دانش آموزان زرنگ
برقراری رابطه صحیح میان معلم و دانش آموزان تنبل

۳

کدامیک جزء اهداف کلی احیاگری از منظر استاد مطهری نیست ؟
از میان برداشتن سنت های اصیل و نخستین اسلام
اصلاح و تحول اساسی در اوضاع زندگی مردم
تحول اساسی در نظام مدنی و اجتماعی
اصلاح و تحول بنیادین در اوضاع زندگی مردم

۴

مقام معظم رهبری در کنگره جهانی سال 1364 درباره کدام شخصیت فرمود که یک مصلح و آزادی خواه بزرگاست و از شخصیت های برجسته تاریخ اسلام است ؟
شیخ محمد عبده
عبدالرحمن کواکبی
سید جمال الدین اسد آبادی
محمد اقبال لاهوری

۵

استاد مطهری معتقد است که اگر انقلاب ایران بخواهد در آینده به نتیجه برسد و پیروز بتواند به پیش برود باید برعهده چه کسی باشد ؟
روحانیت
مردم
رهبری
روحانیت و مردم

۶

رابطه کلامی مربی باعث شکل گیری کدامیک از این روابط بین دانش آموزان و مربی نمی شود ؟
شاگرد جنبه درونی خودش را آشکار می سازد
موانع و حجاب بین آن ها برداشته می شود
نمی تواند مسائل خود را با مربی در میان بگذارد
از انتظارات مربی آگاه می شود

۷

مرحله آخر در تربیت دینی چه موردی است ؟
خود شکوفایی
خودیابی
رسیدن به خدا
خودشناسی

۸

در نظام نعلیم و تربیت کدام یک جزء عناصر مهم به شمار نمی روند ؟
معلم
دانش آموز
همکلاسی
محیط آموزشی

۹

کدامیک از این عوامل زمینه را برای رهایی از خودپرستی آماده می سازد و انسان را از خامی و کودکی دور می کند ؟
ازدواج
کار
مجاهدت
همه موارد

۱۰

مهم­ترین موضوعاتی را که فرزندانمان باید در زمینه معارف اسلامی با آن­ها آشنا باشند، کدام­ها هستند؟
خداشناسی
راهنما شناسی
معاد شناسی
همه موارد

۱۱

یک معلم ورزیده و مجهز به روش فعال چگونه عمل می کند ؟
مستقیما به انتقال دانش به دانش آموزان می پردازد
مسائل دانش آموزان را خود حل کند
شرایطی را فراهم می کند تا دانش آموزان با کنجکاوی به حل مسائل بپردازد
سخنان نصیحت آمیز به دانش آموزان بگوید

۱۲

از دیدگاه استاد مطهری کدامیک از عوامل تربیتی باید برای انسان عادت شود ؟
نیایش
تفکر
کار
مراقبه و محاسبه

۱۳

«احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد» از بیانات کدام یک از شخصیت های زیر است ؟
رهبر معظم انقلاب
امام خمینی
شهید مطهری
شهید باهنر

۱۴

چه امری برای دعوت به دنیا کفایت می­کند ؟
قرآن
نبی
شهوت و غصب
خداوند

۱۵

این بیت از مولوی «صحبت صالح تو را صالح کند   محبت طالح تو را طالح کند» در رابطه با تأثیر کدام یک از عوامل تربیتی زیر می باشد.
مجالست با صالحان
مجالست با بدان
تأثیر هم نشینی
همه موارد

۱۶


از نظر قرآن کریم چه عاملی باعث حیات انسان و جامعه است ؟
تربیت
دین و دین داری
نماز خواندن

۱۷

کدام موارد از ابعاد احیاگری استاد مطهری نیست ؟
تاکید بر تعقل
تاکید بر دین نوین
مبارزه با تحجر
مبارزه با رکود فکری

۱۸

حداقل فایده کار برای قلب چیست ؟
پرواز قوه خیال
از بین بردن قوه خیال
جلوگیری از قساوت قلب
جلوگیری از قوه خیال

۱۹

در اسلام ، ازدواج یک .......................... تلقی شده است .
عبادت
امر معقول
امر عالی
عمل شایسته

۲۰

انسان باید ساعتی از شبانه روز را به .............. اختصاص دهد و بدون آن موجودی ناقص حساب می شود ؟
تربیت فرزند
کسب روزی حلال
نیایش و پرستش
تفکر در خلقت انسان

 گروه سوم:

تهیه: قدرت اله   محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام(لقمان) مرند-آذربایجان شرقی09148277800

 

سوالات آزمون غیر حضوری بررسی مسائل و مشکلات تربیت دینی دانش آموزان

دیف

سوالات آزمون

۱

صداقت را چگونه می توان کشف کرد ؟
با حالات کلامی
با عبارت پردازی
با حالات غیر کلامی  
با چشم سر

۲

ریشه تحجر در تاریخ فرهنگ اسلامی را می توان در کدام دوران یافت ؟
دوران پس از پیامبر
دوران قبل از پیامبر
دوران حیات پیامبر    
دوران امام علی

۳

از نقص های حرکت های احیاگرایانه در صد ساله اخیر چیست ؟
به طور کامل اجرا کردن احیا گری
نا تمام گذاشتن احیا گری
اجرا نکردن احیا گری
انحراف از احیاگری

۴

. هر مقدار ........... قوی تر باشد، بر اختیار انسان افزوده می شود ؟
آگاهی
اراده
خودباوری
تقوا

۵

از دیدگاه شهید باهنر کدام یک از عوامل زیر جزء مهمترین ویژگی­های یک شخصیت انقلابی نیست ؟

ایمان
توحید
فزون طلبی
حق طلبی

۶

در چه زمانی احیاگری دینی معنا پیدا می کند ؟

در گذر زمان آلودگی های پیدا شود
در گذر زمان چیزهایی از دین کم شود
در گذر زمان ابعادی از دین بزرگ شود که با اصل آن هم خوانی ندارد
همه ی موارد

۷

مهمترین نهاد در تربیت دینی کودکان کدام است ؟
مدرسه
خانواده
مربیان
همکلاسان

۸

تلاش عمده استاد مطهری در جریان احیاگری معطوف به چه رویکردی بود ؟
نو سازی عناصر دینی با جهان
نوسازی جهان با عناصر دینی
نوسازی جهان جدا از نوسازی دین
نوسازی تفسیر دین

۹

تجدد گرایی از منظر چه کسانی جریانی است که حقیقت ابدی را نسبی می انگارد و فرجام آن پوچ گرایی ، انسان گرایی و کافر کیشی نوین است ؟
پروتستان ها

کاتولیک ها
پست مدرنیست ها
سنت گرایان

۱۰

بر اساس احیای حداقل، دین در جهان جدید چگونه تفسیر می شود ؟
دین باید به صورت گذشته ترجمه شود
دین باید برای جهان جدید از نو ترجمه شود
دین باید بر اساس تفسیر گذشتگان باشد
هیچکدام

۱۱

از نظر اقبال لاهوری مهمترین عناصر قانون گزاری در اسلام چیست ؟
عقل
 سنت
 اجماع
عقل و اجماع

۱۲

به اعتقاد استاد مطهری ، دو بیماری خطرناکی ک همواره انسان را تهدید می کند، کدام است ؟
سقوط و انحراف
جمود و جهالت 
ثروت و خودبینی
غرور و دین زدگی

۱۳

آنچه با توجه به مقتضیات زمان در تربیت دینی باید مد نظر قرار گیرد، چه چیز است ؟
اصلاحات در روش تربیتی
احیا گری در روش تربیتی
تجددگرایی در روش تربیتی
مدرنیته در روش تربیتی

۱۴

گسترش .............................. بر طبیعت، به انسان ایمان تازه و احساس لذت بخشی چیرگی بر نیروهایی که محیط او را می سازند، بخشیده است.

قدرت آدمی
تفکر آدمی
جسم آدمی
روح آدمی 

۱۵

استاد مطهری تلاش می کرد که تا مفاهیم و معارف .......................... را مورد بازبینی و بازسازی قرار دهد و آن­ها را از شکل مسخ شده در آورد .

علمی
مدرنیته
دینی
مدرن

۱۶

اقبال بر خلاف سایر پرورش یافتگان غرب شخصاً .......................... است .
معنویت گرا
خودگرا
دین گرا
غرب گرا

۱۷

از برترین نوع عبادت ها کدام است .
عزلت نشینی
نماز شب
تفکر
کمک به مستمندان

۱۸

مرحله آخر در تربیت دینی چه موردی است ؟
خود شکوفایی
خودیابی
رسیدن به خدا
خودشناسی

۱۹

عده ی زیادی از محققان و روانشناسان ...........................  را به عنوان یک «حس اصیل» در انسان پذیرفته اند .
نیایش و پرستش
تفکر
پرستش محض
نیایش

۲۰

تربیت دینی کودکان از چه زمانی آغاز می شود ؟
از همان ابتدای تولد
از 7 سالگی
از دوران جنینی
از شروع 1 سالگی

 

 

تهیه: قدرت اله   محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام(لقمان) مرند-آذربایجان شرقی09148277800

 

 

 گروه4سوالات:

یف

سوالات آزمون

۱

................................ موقعیت مناسب و بهانه ای برای برقراری ارتباط کلامی است.

روبرو شدن
محبت کردن
درس دادن
حضور در کلاس

۲

برای تربیت چگونه نسلی ، به مربیانی احتیاج داریم که خود الگویی عملی برای دانش آموزان باشند ؟

خود ساخته
با اراده
متعهد
همه موارد

۳

چه کسی خرافات و بدعت ها و تحریف مفاهیم دینی را از جمله آفات جامعه اسلامی می دانست ؟
شهید رجایی
شهید باهنر
شهید مطهری
عالمان دینی

۴

در عرصه احیاگری دین کدام تشخیص ها مهم است ؟
تشخیص درد
تشخیص درمان
الف و ب صحیح است
ضروری بودن تشخیص درد

۵

از روشنفکران معاصر ایرانی که به مدرنیته نگاهی انتقادی داشت، کدام است ؟

دکتر شریعتی
استاد مطهری
شهید باهنر
امام خمینی

۶

در انطباق احکام با مصادیق جدید چه امری نقش اصلی را دارد ؟
اجتهاد
جهاد
تبلیغ احکام
نوسازی احکام

۷

بر حوزه علمیه بالاخص و بر ........ به طور عام فرض است که آینده انقلاب را به طور روشن مهندسی کنند و نقشه روشنی از افق آینده ارائه دهند.کدام گزینه درست است؟
روشنفکران
عالمان دینی
دانشگاهیان مومن
مدرنیته ها

۸

کدام نوع از انواع ارتباط ها ، جزء ارتباط زیر بنایی برای ارتباط های بعدی می باشند ؟
کلامی
تشویقی
الگویی
شناختی

۹

نهضت را چه کسی آغاز می کند ؟
فرصت طلب
اصلاح طلب
تجدد طلب
دین دار

۱۰

نوجوان با دست یافتن به رشد ........... قدرت تفکر در مسائل و موضوعات اساسی زندگی خود را پیدا می کند
فکری
معنوی
روحی
جسمی

۱۱

بخش عمده ای از کارکرد تربیت در کدام دسته از رفتارهای تربیتی شکل می گیرد ؟
نصیحت
تکرار
غیر کلامی
کلامی

۱۲

موفقیت در شغل معلمی به چه امری وابسته است ؟
داشتن مهارت خاص
داشتن ایده خاص
روابط مثبت و اعتماد آمیز
داشتن ابزار خاص

۱۳

کدام گروه با مدرنیته همسازتر و همخوان­تر است ؟
کاتولیک ها
پست مدرنیست ها
سنت گرایان

۱۴

اقبال لاهوری در کتاب احیای فکر دینی در اسلام چه مسائلی را عرضه می کند ؟

طرح نظریه خود درباره احیاگری
مدلی ازدین را عرضه کرده
فرایند احیاگری در جهان جدید
همه موارد

۱۵

کدامیک از موارد از مزایای اقبال لاهوری نیست ؟

شناختن فرهنگ غرب


شناختن اندیشه های فلسفی غرب
غرب را دارای یک ایدئولوژی انسانی می دانست
فراگیری به علوم و فنون غربی

۱۶

. هر مقدار ........... قوی تر باشد، بر اختیار انسان افزوده می شود ؟
آگاهی
اراده
خودباوری
تقوا

۱۷

«حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» در مورد کدام یک از امور تربیتی زیر مصداق دارد.

محاسبه
کار
اراده
همه موارد

۱۸

یک معلم ورزیده و مجهز به روش فعال چگونه عمل می کند ؟
مستقیما به انتقال دانش به دانش آموزان می پردازد
مسائل دانش آموزان را خود حل کند
شرایطی را فراهم می کند تا دانش آموزان با کنجکاوی به حل مسائل بپردازد
سخنان نصیحت آمیز به دانش آموزان بگوید

۱۹

کدامیک از موارد زیر جزء عوامل تربیتی از نگاه استاد مطهری نمی باشد ؟
مراقبه و محاسبه
ازدواج
کار
کسب درآمد

۲۰

در محیط آموزشی باید به چه تناسبی به دانش آموز آموزش داده شود ؟
به تناسب استعدادش
به تناسب علاقه اش
به تناسب حضورش در کلاس
گزینه الف و ب صحیح است

 گروه پنجم سوالات:

تهیه: قدرت اله   محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام(لقمان) مرند-آذربایجان شرقی09148277800

 

ف

سوالات آزمون

 

۱

دانشمندان دوره نوجوانی را دوره شکل گیری چه عاملی می دانند ؟
اعتقادات
عوامل ظاهری
عوامل جسمی
عوامل روحی

۲

از عوامل مهم آسیب شناسی تربیت دینی در جامعه ما چیست ؟
نداشتن وحدت
نداشتن وحدت در بینش
نداشتن وحدت در هدف
همه موارد

۳

به نظر شهید باهنر بهترین شیوه تربیتی در مربی و معلم چه چیزی است ؟
در عمل و رفتار
در زبان و موعظه
در سخنرانی
در رویکرد غیر فعال

۴

اقبال بر خلاف سایر پرورش یافتگان غرب شخصاً .......................... است .
معنویت گرا
خودگرا
دین گرا
غرب گرا

۵

مهمترین نهاد در تربیت دینی کودکان کدام است ؟
مدرسه
خانواده
مربیان
همکلاسان

۶

خشونت در فضای خانه در دوران نوجوانی موجب پیدایش چه رفتاری در نوجوانان می شود ؟
پر توقع شدن
بد بینی
احساس خود بزرگ بینی
همه موارد

۷

کدام یک جزء جایگاه و شخصیت معلم قرار ندارد ؟
فقط با ذهن دانش آموز سر و کار دارد
یک الگو برای دانش آموز است
بر قلب دانش آموز هم تاثیر بگذارد
فقط در درس یاد دادن تاثیر نمی گذارد

۸

تجدد گرایی از منظر چه کسانی جریانی است که حقیقت ابدی را نسبی می انگارد و فرجام آن پوچ گرایی ، انسان گرایی و کافر کیشی نوین است ؟
پروتستان ها

کاتولیک ها
پست مدرنیست ها
سنت گرایان

۹

به اعتقاد شهید باهنر تزکیه ................ تعلیم و تعلم است .
بعد از
قبل از
همزمان با
جدا از

۱۰

صداقت را چگونه می توان کشف کرد ؟
با حالات کلامی
با عبارت پردازی
با حالات غیر کلامی  
با چشم سر

۱۱

به طور کلی ارتباط انسان ها با یکدیگر  بر اساس چه بینشی برقرار است ؟
کرامت و احترام
احترام و عزت نفس
کرامت و امانت
اهانت و تحقیر شخصیت

۱۲

در اسلام ، ازدواج یک .......................... تلقی شده است .
عبادت
امر معقول
امر عالی
عمل شایسته

۱۳

«حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» در مورد کدام یک از امور تربیتی زیر مصداق دارد.

محاسبه
کار
اراده
همه موارد

۱۴

طبق روایتی از امام علی(ع) ساختار نفس از نظر درونی بر چه چیز استوار شده است ؟
بی بند و باری
ادب
بی تربیتی و سوء ادب
تربیت

۱۵

نظام کلامی استاد مطهری در کتاب « جهان بینی توحیدی» از کجا شروع می شود ؟

از توحید
از انسان
از ایمان
گزینه ب و ج صحیح است

۱۶

تلاش عمده استاد مطهری در جریان احیاگری معطوف به چه رویکردی بود ؟
نو سازی عناصر دینی با جهان
نوسازی جهان با عناصر دینی
نوسازی جهان جدا از نوسازی دین
نوسازی تفسیر دین

۱۷

بر اساس احیای حداقل، دین در جهان جدید چگونه تفسیر می شود ؟
دین باید به صورت گذشته ترجمه شود
دین باید برای جهان جدید از نو ترجمه شود
دین باید بر اساس تفسیر گذشتگان باشد
هیچکدام

۱۸

کدامیک از موارد زیر جزء عوامل تربیتی از نگاه استاد مطهری نمی باشد ؟
مراقبه و محاسبه
ازدواج
کار
کسب درآمد

۱۹

روابط انسانی خوب چه روابطی است ؟
روابطی که به سلامت جسمی کمک کند
روابطی که به سلامت خانواده کمک کند
روابطی که به سلامت روانی ، اجتماعی و ذهنی کمک کند
روابطی که فقط به سلامت روانی کمک کند

۲۰

در مورد اصول دین چگونه باید با کودکان برخورد کرد ؟
خیلی صریح باید گفت و گو کرد
به تدریج باید گفت و گو کرد
تا مدرسه نرفته نباید گفت و گو کرد
مدام باید به او گفته شود

ت0

د

[ ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ ] [ ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین خزایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام به بازدیدکنندگان - این وبلاگ می کوشد تا مطالب تازه وجدیدی را در اختیار دانش آموزان -اولیا -پرسنل مدرسه وتمامی بازدیدکنندگان قرار دهد
موضوعات وب
RSS Feed

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
<CENTER>مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت