کلاس ششم دلفان
ششمی ها 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

ضرب سریع اعداد زیر 20 در ایکی ثانیه؟!

 

 

مرحله1:یک از اعداد را با یکان عدد دیگر جمع می کنیم.

 

مرحله2:جلوی عدد بدست آمده صفر می زاریم.

 

مرحله3: یکان های دو عدد را  در هم ضرب می کنیم.

 

مرحله4:اعداد مراحل 2 و 3 را با هم  جمه می کنیم.

 

       16×13=      16+3                 190                    18                  208

 

15×17=      15+7                 220                    35                  255

 

 


 

 

 

به توان رساندن اعدادی که دهگان آنها 5 است

 

مرحله1:عدد 25 را با یکان عدد مورد نظر جمع می کنیم.

 

مرحله2: یکان عدد را به توان دو رسانده سپس جلوی عدد بدست آمده از مرحله قبل می نوسیم

 

 

                        مرحله 2             مرحله 1

 

54×54=            25+4                   2916

 

57×57=            25+7                   3249

نکته اگر یکان را به توان دو رساندین و عدد بدست آمده تک رقمی بود پشت آن عددصفر بنوسید                         09=9  

                        مرحله 2             مرحله 1

 

52×52=            25+2                   2704

 

53×53=            25+3                   2809

 

 

 

به توان رساندن اعدادی که یکان آنها 5 است

 

 

 

مرحله1:دهگان را نوشته وبا عدد یک جمع می کنیم.

 

مرحله2:عدد بدست آمده را در دهگان ضرب می کنیم.

 

مرحله3:جلوی عدد بدست آمده از مرحله قبل  عدد 25 را می نوسیم.

 

                         مرحله3        مرحله 2             مرحله 1

 

75×75=              7+1                   8×7                   5625  

مثال های دیگر:

 

                         مرحله3        مرحله 2             مرحله 1

 

35×35=              3+1                   4×3                   1225  

 

 

 

 

ضرب سریع اعداد زیر 20 در ایکی ثانیه؟!

 

 

مرحله1:یک از اعداد را با یکان عدد دیگر جمع می کنیم.

 

مرحله2:جلوی عدد بدست آمده صفر می زاریم.

 

مرحله3: یکان های دو عدد را  در هم ضرب می کنیم.

 

مرحله4:اعداد مراحل 2 و 3 را با هم  جمه می کنیم.

 

             

16×13=      16+3                 190                    18                  208

 

15×17=      15+7                 220                    35                  255

 

 

 

ضرب سریع اعدادی که از 100 کمی بزرگتر اند

 

 

 

در این ضرب یک عدد پنج رقمی بدست می آید که داریم:

 

مرحله1:عدد یک را می نوسیم

 

مرحله2:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  را با هم جمع می کنیم دقت کنید اگر دو عدد را جمع کردید و یک عدد تک رقمی شد یک صفر در پشت عدد قرار می دهیم تا دو رقمی شود.مثال09=9

 

مرحله3:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  رادر هم ضرب می کنیم

 

مرحله4:اعداد بدست آمده را از چب به راست می نوسیم مانند مثال های زیر

 

 

 

 

104×106=        1                 04+06           04×06                 11024

                                           (10)                (24)

 

102×107=        1                 02+07           02×07                 10914

                                           (09)                (14)

 

109×108=        1                 09+08           09×08                 11772

                                           (17)                (72)

 

121×104=        1                 21+04           21×04                 12584

                                           (25)                (84)

 

خب دوستا دقت کنید اگر در مرحله سوم دو عدد را در هم ضرب کردید و یک عدد سه رقمی شد دیگر نمی توانید  به این صورت عمل کنید.اگر دیدید بعد از ضرب یک عدد سه رقمی آمد رقم صدگان را حذف کرده و رقم صدگان را با مرحله قبل(یعنی مرحله دوم )جمع کنید.مثال:

 

121×111=        1                 21+11           21×11                13431 

                                           (32)               (231)

                                           (32+2)             (31)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد20 می باشد

 

مرحله1:ابتدا برسی میکنیم که ضرب شرط رو داره یا نداره

 

مرحله2:عدد میانگین بین دو عدد را پیدا کرده و به توان دو می رسانیم

 

مرحله3:عدد بدست آمده از مرحله قبل را منهای 100 کرده و جواب بدست می آید

 

مرحله4:عدد بدست آمده


                      

 

14×34=        34-14=20                 (24)2           576-100          476

 

36×56=       56-36=20                 (46)2          2116-100          2016

 

شاید بگین به جای این که 46 رو به توان 2 برسونم همون ضرب می کنم. ولی اگه به صفحات بعدی مراجعه کنید.روش به توان رساندن این جور اعداد رو نوشته ام.

 

ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد10 می باشد

 


مرحله1:ابتدا شرط ضرب را برسی می کنیم

 

مرحله2:میانگین دو عدد را بدست می آوریم.وبه توان 2 می رسانیم.

 

مرحله3:عدد بدست آمده را از 25 کم می کنیم.

 

مرحله4:جواب بدست آمده

 

                      

 

26×36=       36-26=10                (31)2           961-25           936

 

12×22=       22-12=10                (17)2            289-25           264

 

 

 

 

ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد4 می باشد

 

 

مرحله1:ابتدا شرط ضرب را برسی می کنیم

 

مرحله2:میانگین دو عدد را بدست می آوریم.وبه توان 2 می رسانیم.

 

مرحله3:عدد بدست آمده را از چهار کم می کنیم.

 

مرحله4:جواب بدست آمده

 

                      

 

18×22=        22-18=4                 (20)2            400-4           396

 

38×42=       42-38=4                 (40)2            1600-4          1596

 

63×67=       67-63=4                 (65)2            4225-4          4221

 

 

 

به توان رساندن اعدادی که یکان آنها به یک ختم می شود

 

 

نکته که باید بدانید اینکه:

 

(21)- (20)2=21+20 

 

با دونستن این نکته دیگه کار تمام است.

 

مرحله1:یک عدد پایین تر را به توان دو می رسانیم

 

مرحله2:خود عدد را با با یک عدد از خود پایین تر را جمع می کنیم

 

مرحله3:دو عدد بدست آمده از مرحله های قبل را با هم جمع می کنیم

 

مرحله4:جواب بدست آمده

 

 

(41)2=          (40)2               41+40          1600+81            1681

 

(71)2=          (70)2               71+70          4900+141           5041

 

تقسیم سریع اعداد بر عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ...

 

 

مرحله1:عدد  را  در عدد 2 ضرب می کنیم

 

مرحله2:عدد1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ... را در 2 ضرب می کنیم

 

مرحله3:اعداد بدست آمده را برهم تقسیم می کنیم

 

مرحله4:جواب بدست آمده

 

30 ÷ 1.5=        30 × 2            1.5 × 2             60÷3               20

 

90÷4.5=         90× 2             4.5 × 2             180÷9              20

 

26÷6.5=         26× 2             6.5× 2             52÷13               4

 

 

 

ضرب سریع اعداد در عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ...

 

 

این ضرب خیلی با حاله  حتما روش دقت کنید.

 

مرحله1:عدد1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ... را در 2 ضرب می کنیم

 

مرحله2:عدد دیگر را بر 2 تقسیم می کنیم.

 

مرحله3:حال اعداد به دست آمده از مراحل قبل را در هم ضرب می کنیم

 

مرحله4:جواب بدست آمده

 

                     

1.5×26=         1.5×2                26÷2            3×13              39

 

4.5×12=         4.5×2                12÷2            9×6                54

 

8.5×22=         8.5×2                22÷2            17×11            187

 

3.5×44=         3.5×2                44÷2            7×22              154

 

ضرب سریع اعداد در 12

 

 

مرحله1:عدد مورد نظر را در 10 ضرب می کنیم

 

مرحله2:عدد مورد نظر را در 2 ضرب می کنیم

 

مرحله3:اعداد مرحله های قبل را با هم جمع می کنیم

 

مرحله4:جواب بدست آمده

 


                    

 

26×12=        26×10            26×2          260+52             312

 

62×12=       62×10            62×2          620+124            744

 

105×12=    105×10          105×2          1050+210          1260

 

ضرب سریع اعداد در 9

 

 

مرحله1:عدد را در 10 ضرب کرده

 

مرحله2:عدد بدست آمده از مرحله قبل را منهای خودش(عددی که در 9 ضرب شده است)می کنیم

 

مرحله3:جواب بدست آمده

 

 

 

15×9=             15×10                  150-15             135

 

68×9=             68×10                  680-68              612

 

654×9=           654×10               6540-654           5886

 

 

[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ ] [ ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ ] [ امیر حسین خزایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام به بازدیدکنندگان - این وبلاگ می کوشد تا مطالب تازه وجدیدی را در اختیار دانش آموزان -اولیا -پرسنل مدرسه وتمامی بازدیدکنندگان قرار دهد
موضوعات وب
RSS Feed

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
<CENTER>مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت